helena-menezes-s

Expert na bezpečnost výrobků pro děti v ANEC.

Konzultant a trenér posuzování rizik a bezpečnosti.

Helena pracuje jako konzultant a trenér hodnocení rizik v oblasti, bezpečnosti spotřebitelů a má i vlastní firmu, Risk Vision – Konzultace a školení. Je spolupracovníkem ANEC – Evropské spotřebitelské organizace pro normalizaci – jako expert pro bezpečnosti dětí od roku 1995, a reprezentuje ANEC v CEN TC 136, CEN Technickém výboru pro bezpečnost dětských hřišť, V roce 2000 se Helena stalal spoluzakladatelem portugalské asociace pro bezpečnost dětí a od roku 2001 do roku 2007 byal předsedkyní představenstv. Je také od roku 1995 členkou portugalských technických komisí pro hračky a předměty pro péči o děti.

Login to your Account