Co je SAMNIC MOOC?

MOOC je zkratka pro Široký otevřený on line kurz, přístupný bezplatně na webu. Každý se do něj mlže registrovat a je pro neomezený počet účastníků.

SAMNIC MOOC není jen on-line kurz, ale způsob, jak se spojit a spolupracovat strukturovaným způsobem s ostatními lidmi se zájmem o bezpečnost dětských výrobků, za účelem posílení vzdělávání studentů. Kromě videa, textů a aktivit, SAMNIC MOOC poskytuje interaktivní uživatelská fóra umožňující vybudovat SAMNIC komunitu pro všechny, kteří se podílejí na bezpečnosti dětských produktů (průmysl, spotřebitelské svazy, zdravotničtí pracovníci, spotřebitelské orgány, univerzity, atd.)

Je tento kurz skutečně bezplatný a volně přístupný?

SAMNIC MOOC je kompletně volně přístupný pro všechny.

Je nutná předchozí registrace pro účastníky?

Pro účast na tomto kurzu je třeba pouze mít zájem o uvedenou problematiku, protože se tímto oborem zabýváte nebo se odborníkem chcete stát.

Jaká základní témata zde najdu?

SAMNIC mooc nabízí globální vizi bezpečnosti dětských výrobků. Kurz zahrnuje řadu témat: analýzu rizik; stádia vývoje dítěte a chování ve vztahu k rizikům; nejčastější nebezpečí spojená s tímto druhem výrobku; platné normy a předpisy pro hračky, články na téma péče o děti a hřiště. Mimo jiné nabízíme také dvě případové studie z reálného života. Předmět je vyučován pomocí zábavných 5-minutových videí, která ilustrují obsah grafickým způsobem. Také budete moci sledovat simulaci použití hraček prostřednictvím laboratorních testů, rozhovory s odborníky na bezpečnost dětí, a uvidíte, případové studie. SAMNIC MOOC je více než kurz: je to komunita, která posiluje proces vzdělávání o spolupráci mezi zájemci o bezpečnosti dětských výrobků.

Musím absolvovat všechny moduly kurzu, abych získal certifikát?

Ne, nemusíte absolvovat všechny moduly. SAMNIC MOOC nabízí možnost zvolit si vlastní témata podle Vašeho profesního zaměření. Například, pokud jste pracovník kontroly kvality nebo návrhář hraček, budete mít itinerář přizpůsobený vašim potřebám, s možností přístupu k dalším profesním profilům. Všechna témata jsou završena příslušným osvědčením.

Co musím udělat pro účast v kurzu?

Potřebujete pouze přístup k internetu prostřednictvím počítače, tabletu nebo mobilního telefonu.

Získám po ukončení kurzu certifikát?

Po ukončení kurzu si bude moci stáhnout digitální certifikát.

Kdy tento kurz začne?

V současné době,je platforma kurzu vyvíjena partnery evropského projektu SAMNIC (školení o hodnocení a řízení bezpečnosti pro nové a inovativní výrobky pro děti), financovaných z Erasmus + programu Evropské komise.Kurz není dosud k dispozici, ale můžete se předem zaregistrovat a být součástí potenciální skupiny uživatelů, kteří se budou podílet na pilotní fázi SAMNIC MOOC před formálním zahájením. SAMNIC MOOC bude dokončen v srpnu 2016.

Login to your Account